Informationsdag

Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård bjuder in till en informationsdag! RFF har under året fått många förfrågningar om medlemskap från olika intresserade verksamheter. RFF bjuder därför in till en informationsdag om sin verksamhet, hur man blir medlem och hur man kan … Läs mer

”Ett hem att växa i”

RFF anordnar en utbildning för kursledare av familjehem i ”- Ett hem att växa i” Vi träffas tre heldagar i Stockholm. 10-11 januari och 24 januari 2017 Ulla Omberg från Eskilstuna håller i utbildningen. Mer information om bland annat lokal, tider … Läs mer

Ny medlem i Stordala Vård & Omsorg!

Vårt förbund växer och vi kan nu hälsa Stordala Vård & Omsorg varmt välkomna till RFF! Det var i och med maj månads styrelsemöte som ansökningshandlingarna arbetades igenom och vi var en enig styrelse som röstade för att välkomna dem … Läs mer

Hur kan stödet till familjehemsplacerade barn förbättras?

Detta var temat för ett seminarium som Studieförbundet Näringsliv och Samhälle ordnade i Stockholm i början av april. Styrelsen representerades av ordföranden Suzanne Julin. Föreläsare var professor Titti Mattsson, professor i offentlig rätt vid Lunds universitet, professor Bo Vinnerljung, professor … Läs mer

Rapport från RFF:s årsmöte och konsulentdagar i Malmö!

Den 16:e mars hade RFF årsmöte.  Denna gång i Malmö som mötte oss med solsken men lite kylslaget väder. På mötet var temperaturen dock betydligt högre. Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar som val av styrelse m.m. diskuterades vad styrelsen inom RFF tänker … Läs mer