Handlingar och kvalité i familjehemsvård för vuxna

På initiativ av Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård (RFF) har under 2016 ett forskningsprojekt genomförts i samarbete mellan Linnéuniversitetet och RFF. Syftet med denna studie var att belysa hur familjehemsplacerade och familjehemsvärdar ser på de vårdande/stödjande handlingar som utförs inom familjehemsvård … Läs mer

Två intensiva och informativa dagar hos Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård

Den 26 september hade Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsverksamhet (RFF) bjudit in till ett informationsmöte om RFF:s verksamhet och dess arbete. Inbjudan riktade sig till verksamheter som hade funderingar på att bli medlemmar i RFF och ville veta mera och samtidigt … Läs mer

Informationsdag

Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård bjuder in till en informationsdag! RFF har under året fått många förfrågningar om medlemskap från olika intresserade verksamheter. RFF bjuder därför in till en informationsdag om sin verksamhet, hur man blir medlem och hur man kan … Läs mer

”Ett hem att växa i”

RFF anordnar en utbildning för kursledare av familjehem i ”- Ett hem att växa i” Vi träffas tre heldagar i Stockholm. 10-11 januari och 24 januari 2017 Ulla Omberg från Eskilstuna håller i utbildningen. Mer information om bland annat lokal, tider … Läs mer

Ny medlem i Stordala Vård & Omsorg!

Vårt förbund växer och vi kan nu hälsa Stordala Vård & Omsorg varmt välkomna till RFF! Det var i och med maj månads styrelsemöte som ansökningshandlingarna arbetades igenom och vi var en enig styrelse som röstade för att välkomna dem … Läs mer